O obci

Dnešní Obec Bořice tvoří od roku 1910 dvě části, vlastní Obec Bořice a osada Podbor. Právě v místní části Podbor byly nalezeny archeologické vykopávky, které potvrzují osídlení již z dob lužické kultury. Období lužické kultury se datuje mezi 12. až 4. stoletím před naším letopočtem, ale pravděpodobně bude mnohem starší. Přesnější datace však podle dnešních poznatků historické a archeologické vědy není možná. Přesnější datace již představuje protoslovanské osídlení. Na ní navazuje osídlení slovanské, které je dokumentováno zbytky žárového pohřebiště v nejvyšším místě obce takzvané doby hradištní, tj.z období mezi 8. až 10. stoletím našeho letopočtu. Slovanské osídlení se však posunulo na západ. Naši obec vůbec nezasáhla německá kolonizace, o čemž svědčí mimo jiné absence německých jmen jak v Bořicích tak i v Podboru.

Mapa

Fotografie