Strategický plán rozvoje Mikroregionu Chrudimsko

Mikroregion Chrudimsko na Valné hromadě dne 10.6.2021 schválil níže uvedený strategický dokument rozvoje pro roky 2021-2030.

Stanovy Mikroregionu Chrudimsko