Poloha

Mikroregion Chrudimsko se nachází ve východních Čechách, kde v rámci Pardubického kraje zaujímá centrální polohu v jeho západní části. Na východě sousedí s Mikroregionem Košumbemapa mikroregionursko, na jihu s Mikroregionem Hlinecko a na jihozápadě s Mikroregionem Železné hory. Západní okraj tvoří v určitém slova smyslu enkláva Mikroregion západně od Chrudimi. Hlavním centrem je město Chrudim, ležící při severním okraji popisované oblasti cca 10 km od Pardubic, 33 km od Hradce Králové, 115 km od Prahy a 125 km od Brna.

Mapa mikroregionu

Pardubický kraj

Jedná se o území o celkové rozloze cca 220 km². Nadmořská výška se pohybuje v rozpětí 230 až 437 m n. m. Severní část území leží v teplé podnebné oblasti, jižní část spadá do oblasti mírně teplé. Průměrné roční teploty dosahují hodnot 8 – 9°C. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 700 až 800 mm.

Centrum regionu, město Chrudim, se rozkládá na přechodu orografických jednotek Chrudimské pánve a blízkých Železných hor na ploše 3 320 ha v průměrné nadmořské výšce 265 m.n.m. (rozpětí 243 – 300 m. n. m.). Klimaticky leží na přechodu rajónu MT 4 a MT10 mírně teplé oblasti a rajónu T2 teplé oblasti.

Z hlediska geomorfologického členění je na území mikroregionu z převážné části zastoupena subprovincie Česká tabule, oblast Východočeská tabule. Většinu popisovaného území zaujímá horopisný celek Svitavská pahorkatina (podcelek Chrudimská tabule), na jihozápadě vstupují na území Železné hory (podcelek Sečská vrchovina), oblast Českomoravská vrchovina jako součást Českomoravské subprovincie.

Vodní síť tvoří řeka Chrudimka se svými přítoky (např. Novohradka), dalšími významnějšími toky jsou říčka Bylanka při západním okraji a potoky Ležák a Žejbro při východním okraji území. Z vodopisného hlediska je nutné zmínit vodní nádrž Práčov nacházející se v katastru obce Svídnice.