rok 2022

1) Dotace z POV Pardubického kraje "Rozvíjíme mikroregion IV" ve výši 200.000,- Kč, celkové náklady 370.000,- Kč
a) Odpočinková místa Mladoňovice 65000,- Kč
b) Cykloodpočívadlo Bylany 65000,- Kč
c) Úprava svahu u naučné stezky Stolany 65000,- Kč
d) Výsadba u cyklotrasy Chrudim 45000,- Kč
e) Odpočívadlo s informační tabulí Morašice 65000,- Kč
f) Osvětlení venkovní tělocvičny Rabštejnská Lhota 65000,- Kč

rok 2019

1) Dotace z POV Pardubického kraje "Rozvíjíme mikroregion III" ve výši 450.000,- Kč, celkové náklady 758.800,- Kč
a) Relaxační a odpočinkové stanoviště Zaječice 90000,- Kč
b) Modernizace podlahy turistického přístřešku Lány 105000,- Kč
c) Kaplička na Perném kopci Sobětuchy 235000,- Kč
d) Zastřešení pergoly Slatiňany 104800,- Kč
e) Odpočívadlo s informačním panelem Dvakačovice 36000,- Kč
f) Odpočinková dřevěná paluba Chrudim 188000,- Kč

rok 2018

1) Dotace z POV Pardubického kraje "Rozvíjíme mikroregion II" ve výši 400.000, -Kč, celkové náklady 619.128,- Kč
a) Pergola Slatiňany za celkovou cenu 71.275,- Kč
b) Pergola Chrast - 149.798,- Kč
c) Mobiliář - Vilemínina stezka - 19.675,- Kč
d) Chytrá tabule Kočí - 26.015,-Kč
e) Zastřešení studánky - Rekreační lesy Chrudim - 79,000,- Kč
f) Odpočívadla (Sobětuchy, Tuněchody, Rabštejnská Lhota, Zaječice) - 178090,- Kč
g) PD Stopy v kamenech - 114.950,-Kč

rok 2016

1) Dotace z POV Pardubického kraje "Bezpečně na kole" ve výši 300.000, -Kč, celkové náklady 507.571,20 Kč

a) projekt cyklostezky "Zaječice - Chrast" za celkovou cenu 276.485,- Kč
b) Mobiliář pro obce - cyklostojany" - 211.411,20 Kč
c) Mobiliář - Vilemínina stezka - 19.675,- Kč

CSS - Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ je zaměřen na podporu vytváření a fungování Center společných služeb obcí (CSS). V rámci těchto CSS jsou poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Je prověřována možnost přenosu a výkonu některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené (státní) působnosti na DSO.Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.

rok 2015

1) Dotace z POV Pardubického kraje "Bezpečně na kole" ve výši 300.000, -Kč, vlastní prostředky

a) projekt cyklostezky "Bylany - Markovice" za celkovou cenu 200.000,- Kč
b) oprava cyklostezky "Rabštejnská Lhota - Sobětuchy"

2) Ukončení projektu "Podpora meziobecní spolupráce k 31.10.2015.

3) Probíhá udržitelnost projektu z ROP - "Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko II." Jsou vydávány turistické noviny.

rok 2014

1) Probíhá udržitelnost projektu z ROP - "Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko II." Jsou vydávány turistické noviny

rok 2013

1) Úpravy obcí Mikroregionu Chrudimsko - neinv. dotace z POV ve výši 200.000,- Kč, vlastní zdroje 97.000,- Kč. Přerozděleno mazi 27 členských obcí.

2) Poradenské služby pro Mikroregion Chrudimsko - dotace z POV ve výši 30.000,- Kč, vlastní zdroje 41.500,- Kč.

3) Mikroregion Chrudimsko se zapojil k 16.12.2013 do projektu Svazu měst a obcí ČR - "Podpora meziobecní spolupráce". Projekt hrazený ze zdrojů OP LZZ s realizací do 10/2015.

rok 2012

1) Komplexní úpravy obcí č. III - neinv. dotace z POV ve výši 200.000,- Kč, vlastní zdroje 86.000,- Kč. Dotace rozdělena mezi 26 členských obcí

2) Poradenské služby pro Mikroregion Chrudimsko - dotace z POV ve výši 30.000,- Kč, vlastní zdroje 52.500,- Kč.

rok 2011

1) Komplexní úpravy obcí č. II - neinv. dotace z POV ve výši 400.000,- Kč, vlastní zdroje 194.000,- Kč. Dotace rozdělena mezi 27 členských obcí. Finanční prostředky převážně použity na opravy obecního majetku, místních komunikací, chodníků, BUS čekáren

2) Poradenské služby pro Mikroregion Chrudimsko - dotace z POV ve výši 60.000,- Kč, vlastní zdroje 55.550,- Kč.

rok 2010

1) Komplexní úpravy obcí - neinv. dotace z POV ve výši 400.000,- Kč, vlastní zdroje 250.000,- Kč. Dotace rozdělena mezi 25 členských obcí.

2) Poradenské služby pro Mikroregion Chrudimsko - dotace z POV ve výši 60.000,- Kč, vlastní zdroje 53.750,- Kč. Díky těmto dotacím je možné zajistit koordinaci potřeb a požadavků členských obcí mikroregionu Chrudimsko.

rok 2009

1) Komplexní úprava veřejných prostranství III.část - dotace z POV ve výši 500.000,- Kč, vlastní zdroje 499.000,- Kč. Přerozděleno mezi 27 členských obcí. Použito na úpravy veřejných prostranství, opravy komunikací a veřejných ploch, opravy obecního majetku.

2) Poradenské služby pro Mikroregion Chrudimsko - dotace z POV ve výši 60.000,- Kč, vlastní zdroje 36.480,- Kč.

rok 2008

1) Komplexní úprava veřejných prostranství II.část - dotace z POV ve výši 500.000,-Kč, vlastní zdroje ve výši 233.000,- Kč. Přerozděleno mezi 27 členských obcí.

2) Poradenské služby pro Mikroregion Chrudimsko - dotace z POV ve výši 75.000,- Kč, vlastní zdroje 32.288,- Kč.

rok 2007

1) Komplexní úprava veřejných prostranství - dotace z POV ve výši 400.000,- Kč, vlastní zdroje ve výši 178.100,- Kč. Přerozděleno mezi 20 členských obcí.

2) Poradenské služby pro Mikroregion Chrudimsko - výše dotace 60.000, vlastní zdroje 35.400,- Kč.

rok 2006

Pasportizace a oprava drobných památek Mikroregionu Chrudimsko r. 2006 - dotace ve výši 300.000, Kč z POV vlastní zdroje ve výši 128.574,- Kč. Přerozděleno mezi 6 obcí - Dolní Bezděkov, Slatiňany, Chrast, Čankovice, Úhřetice, Stolany.

rok 2005

Pasportizace a oprava drobných památek Mikroregionu Chrudimsko r. 2005- dotace z programu obnovy venkova (POV) ve výši 245.000,- Kč, podíl vlastnch zdrojů činil 105.004,- Kč. Dotace přerozdělena mezi 9 členských obcí - Bořice, Bylany, Čankovice, Chrudim, Rabštejnská Lhota, Slatiňany, Třibřichy, Úhřetice

rok 2004

Pasportizace a oprava drobných památek Mikroegionu Chrudimsko - na tuto akci byla obdržena dotace z Programu obnovy venkova ve výši 245 000,- Kč, podíl vlastních zdrojů činil 105 000,- Kč. V rámci této akce došlo k vypracování projektu pasportizace, k opravě střechy kapličky v Přestavlkách a pomníku padlých v Třibřichách.

Průvodce Mikroregionem Chrudimsko

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Chrudimsko - na akci obdržena dotace od Pardubického kraje ve výši 200 000,- Kč

rok 2003

Propagační materiály Mikroregionu Chrudimsko - na akci obdržena dotace od Pardubického kraje ve výši 32 700,- Kč

Webové stránky mikroregionu

Značené cyklistické trasy v Mikroregionu Chrudimsko - na akci obdržena dotace z Programu obnovy venkova ve výši 243 000,- Kč