O obci

Obec Dvakačovice se nachází na teplé opukové stráni nad řekou Novohradkou, 9 km severovýchodně od Chrudimi.

Na území obce byly objeveny nálezy z mladší a pozdní doby bronzové. V lese východně od Dvakačovic je zachováno mohylové slovanské pohřebiště z doby hradištní. První písemné zmínky však pochází až z r. 1415. V r. 1495, za pánů z Pernštejna, byl odtud vybudován kanál, kterým proudí voda z řeky Novohradky až do řeky Loučné u Sezemic. V 19. století byl v obci vystavěn novogotický evangelický Chrám Páně a kaplička Nejsvětější Trojice. Nad jezem v obci se nachází počátek významné vodohospodářské stavby, umělého vodního kanálu Zminky, datovaného do 15.století.

Mapa

Fotografie