O obci

Obec Honbice leží jihovýchodně od města Chrudim a skládá se ze dvou částí - Honbice a Libanice. Honbice jsou připomínány již v r. 1244. Nachází se zde kostel Povýšení sv. Kříže z pol. 14. stol V blízkosti kostela je pomník padlým se sochou Jana Žižky. První písemná zmínka o Libanicích pochází z r. 1472. Lze zde zhlédnout pomník padlým s bystou T. G. Masaryka. V obci dobře funguje Sbor dobrovolných hasičů, který se podílí ve spolupráci s obcí na pořádání kulturních akcí. V obci se pravidelně pořádá rozloučení s prázdninami pro děti a Mikuláš.

Mapa

Fotografie