O obci

Obec Kočí je vzdálena 5 km východním směrem od města Chrudim a je z východní, jižní i severní strany sevřena přírodním úvalem.

Založení obce je datováno do období vlády Přemysla Otakara II. kolem r. 1260. R. 1469 byla obec zpustošena vojsky uherského krále Matyáše Korvína, stejně tak jako ostatní vesnice v okolí Chrudimi.

Při pohledu do historie obce Kočí nelze opomenout jedinečnou památku lidové architektury v Čechách, a to kostel sv. Bartoloměje. Tato stavba je dokladem dovednosti tesařských mistrů, kteří svými jednoduchými prostředky dali vzniknout stavbě,jež se stala kulturní památkou a chloubou celého regionu. Založení kostela je datováno 28. únorem 1397, a to zakládací listinou vydanou druhou manželkou krále Václava IV., Žofií. I když jména stavitelů nejsou přesně známa, byli jimi s největší pravděpodobností bratři Jan, Petr a Oldřich Lutkové. Objekt je umístěn do středu původní zástavby obce, a to do míst, kde svého času bývala bažina s divokými topoly v okolí. Vchod do kostela je umožněn po dřevěném mostě dlouhém 18 m a postaveném r. 1721 stavitelem Janem Teplým.

Mapa

Fotografie