O obci

Obec Rabštejnská Lhota se nachází v okrese Chrudim, středem na zeměpisných souřadicích 49o55´ severní šířky a 15o46´ východní délky, to je asi 4 km jihozápadně od okresního města.

Území obce je tvořeno dvěma katastrálními územími a to katastrálním územím Rabštejnská Lhota a Smrkový Týnec a třemi místními části - Rabštejnská Lhota, Rabštejn a Smrkový Týnec. Průměrná nadmořská výška obce je asi 350 m. Území se nachází v klimatickém regionu č. 3 – teplém a mírně vlhkém, s průměrnou teplotou 8,2oC, s průměrným úhrnem srážek 622mm a převládajícími západními větry.

Na návsi, která tvoří centrum obce, je umístěna malá zvonička. V její blízkosti je rovněž umístěn pomník z první světové války. Místní občané využívají tuto travnatou náves ozdobenou okrasnými keři a stromy jako místo svého shromažďování.

Obec má zpracovanou územní studii. Z ní vyplývá přirozená a logická možnost poměrně rozsáhlé výstavby dalších rodinných domů včetně souvisejících vybaveností.

Chráněná geologická památka

Při východním okraji obce Rabštejnská Lhota v severní části CHKO Železné hory se nachází přírodní památka „ Na skalách“, nověji „Mořské pobřeží“ o rozloze 4,75 ha. Hlavním důvodem ke zřízení tohoto maloplošného zvláště chráněného území bylo geologické a geomorfologické hledisko. Z geologického hlediska jde o jednu z nejpozoruhodnějších lokalit v Železných horách, a proto chráněnou jako přírodní výtvor. V minulosti se v této lokalitě těžil rozpadavý pískovec, případně i podloží tvrdé křemence. Staré lůmky i vyčnívající skalky jsou již dnes značně zarostlé vegetací.V prostoru přírodní památky je dobře dochován významný geologický fenomén - projevy transgrese křídového moře. Na některých místech lokality lze nalézt křemencové valouny opracované příbojem druhohorního moře. Spolu s některými mikroformami reliéfu, vzniklými abrazí křídového moře, dokládají přítomnost mořského pobřeží.

Mapa

Fotografie