O obci

Obec Řestoky se nalézá cca 8 km východně od Chrudimi, cca 3 km jižně od Hrochova Týnce a cca 2 km severozápadně od Chrasti u Chrudimi.První písemná zmínka pochází z roku 1115. Podle dokumentace to tak je třetí nejstarší obec na Chrudimsku, hned po Chrudimi a Vrbatově Kostelci. Roku 1350 byla v Řestokách zřízena samostatná farnost. Fara však za husitských válek zanikla. Roku 1604 byl zřízen mlýn. Název obce pochází ze staroslovanského „Žestoci“, což znamená „divocí“ nebo „drsní“.Po Bílé hoře nebyla fara obnovena, ale roku 1664 byly Řestoky oficiálně přičleněny k farnosti Chrast a řestocký kostel se stal kostelem filiálním. Roku 1821 byl položen základní kámen nové školy, která byla roku 1842 ještě rozšířena.

Mapa

Fotografie