O obci

Obec Stolany se nachází 5 km jihozápadně od města Chrudim. Nejstarší zpráva o obci je zachycena v listu Přemysla Otakara I. z r. 1228, jímž potvrzuje, že ves Stolany věnuje i s příslušenstvím Benediktýnům z kláštera v Opatovicích.

Dominantou obce je kostel sv. Mikuláše Biskupa s oválným půdorysem středověkého hřbitova, který lemuje kamenná zeď. Kostel prošel složitým vývojem, loď je nejstarší, presbytář je ze 14. stol. Západní pozdně gotická věž patří k ojedinělým typům věží, zakončených zděným omítnutým jehlanem, s kamennými zvětralými chrliči v podobě skrčených oblud. Do věže je zazděno několik drobných obloučků, pocházejících nepochybně z obloukové římsy původně románského kostela, který zde před tím stával. Uvnitř kostela je původní pískovcová křtitelnice. Kostel spolu se hřbitovní zdí je zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.

Dva rybníky uprostřed doplňují charakteristickou podobu obce, která má zemědělský charakter a k jejímž neopomenutelným rysům patří výběhy pro koně, vybudované soukromými rolníky.

Mapa

Fotografie