O obci

Obec Třibřichy se rozprostírá po obou stranách potoka Bylanky, 5 km severozápadně od Chrudimi. Na jižní straně obce se nachází Markovský rybník, z něhož vytéká nově regulovaný Markovský potok. Obec i její okolí byly osídleny již v předhistorické době, jak dokazují nálezy z doby lidu popelnicových polí a slezské kultury. O samotné obci se však dovídáme poměrně pozdě, až na počátku 15. stol., kdy byla samostatným rytířským sídlem. Tehdy vládl na zdejší tvrzi Kuneš z Třibřich. V 18. stol. připadla obec k nasavrckému panství.

Mapa

Fotografie